O NÁS

Spoločnosť MG PROJECT je dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá projektovým a stavebným manažmentom, výstavbou, obchodom, verejným obstarávaním a administratívou. Cieľom spoločnosti je priniesť klientom komplexné služby za prijateľnú cenu.

MG PROJECT spolupracuje s viacerými obchodnými spoločnosťami a zabezpečuje riadenie stavieb, a stavebné práce na viacerých miestach v rámci Slovenska.

Našimi klientmi sú najmä obce, mestá ale aj obchodné spoločnosti a súkromný sektor.

Spoločnosť je zapísaná v Registri partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR a v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

 

Užitočné odkazy:

Zoznam hospodárskych subjektov

Register partnerov verejného sektora

Finstat